Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią zasad korzystania z Serwisu "Warunki korzystania z wód na obszarze RZGW w Krakowie". Zapoznanie się z treścią tego dokumentu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że ją rozumie i akceptuje.Zasady korzystania z Serwisu internetowego (portalu) "Warunki korzystania z wód na obszarze RZGW w Krakowie"


I.  Każdy może bezpłatnie korzystać z Serwisu internetowego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie dla celów poglądowo-informacyjnych. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu dla celów innych niż wskazany.

 

II.  Kopiowanie zawartości Serwisu w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (zrzuty ekranu, drukowanie, zapisywanie na nośniku danych, fotokopiowanie itp.) oraz ewentualne późniejsze utrwalanie i rozpowszechnianie skopiowanej zawartości (za wyjątkiem danych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju, tj. serwisów: miejscowości, administracja, mapa topograficzna 1:10 000, mapa topograficzna VMap), jest możliwe pod warunkiem podania źródła informacji: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl.

 

III.  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zastrzega, że dane zawarte w Serwisie nie są aktualizowane na bieżąco i mogą nie odpowiadać aktualnemu stanowi faktycznemu i prawnemu. Najbardziej aktualne dane dostępne są w katastrze wodnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

IV.  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za efekty działań i decyzji, które zostały podjęte w oparciu o dane zawarte w Serwisie.

 

V.  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że z odnośników do innych stron internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko.